Trung Quốc CNC Dập thủy lực nhà sản xuất
Công ty TNHH Máy móc Vô Tích CMC

Các nhà sản xuất máy ánh sáng cực chuyên nghiệp nhất.

Nhà xuất khẩu: Công ty TNHH Máy móc Nam Thông

Tin tức

December 30, 2019

Dự án cột đèn ở Thái Lan

Chúng tôi cung cấp một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh cho khách hàng Thái Lan.Vào ngày 17 tháng 12, nhân viên của công ty chúng tôi đã đến Thái Lan để cài đặt vàvận hành thửmáy.Nhiệm vụ đã hoàn thành thành công, giúp khách hàng điều hành sản xuất trong toàn bộ xưởng. Đặt nền tảng cho hợp tác cơ bản.

tin tức mới nhất của công ty về Dự án cột đèn ở Thái Lan  0tin tức mới nhất của công ty về Dự án cột đèn ở Thái Lan  1tin tức mới nhất của công ty về Dự án cột đèn ở Thái Lan  2tin tức mới nhất của công ty về Dự án cột đèn ở Thái Lan  3

Bây giờ khách hàng có thể cung cấp cực ánh sáng.Có được sự đánh giá cao từ khách hàng.

 

 

Chi tiết liên lạc